Synchronizace prezentace s RealMedia


Autor: PhDr. Milan Novák, Ph.D. Datum: 31.12.2006 Kategorie: Webcasting

Soubory typu RealAudio a RealVideo mohou tvořit jednu z cest jak využít těchto formátů pro zobrazení videa na webu. Lze je otevřít přímo v prohlížeči na konkrétním bodě s využitím technologie streamingu.


Tato technologie je obzvlášť výhodná pro prezentace online odborných přednášek, které jsou složeny nejenom z přehrávaného video nebo audio záznamu, ale mohou být dále navíc synchronizovány například se snímky prezentace PowePointu. Snímky se zobrazují v určitých časových sekvencích. V tomto článku je uvedena jedna z možností jak takovou synchronizaci vytvořit.

Co budeme potřebovat?

Pro vytvoření projektu je zapotřebí, aby jste měli zkonvertovány snímky z Microsoft PowerPointu do formátu HTML nebo alespoň, aby jste vytvořili několik jednoduchých HTML stránek. Dále je zapotřebí, aby jste připravili soubor videa nebo audia, které budete chtít synchronizovat s připravenými snímky.

Vytvoření souboru typu RealMedia

K vytvoření souboru typu RealMedia (rm, rv) lze využít některého z dodávaných produktů společnosti RealNetworks. Dobré zkušenosti máme se softwarem RealProducer, který lze v odlehčené verzi zdarma stáhnout na adrese zmiňované společnosti. Jak vytvořit video nebo audio soubor v požadovaném formátu RealMedia je blíže popsáno v článku - Základní principy práce s RealMedia formáty.

Při pořizování audio nebo video materiálu počítejte vždy s určitým prodlením mezi zobrazeními jednotlivých stránek doprovodných obrazových snímků.

 

Zapsání časových stop

Důležitou součástí pro přehrávání záznamů s doprovodnými snímky je získání časových údajů, ve kterých se snímky mají zobrazit.

 • Soubory převedené do formátu RealVideo nebo RealAudio spusťte v přehrávači - RealPlayer. Vpravo dole pod zobrazovacím oknem je zobrazen čas přehrávání (viz obrázek).

  RealPlayer
 • Sledujte nebo poslouchejte přehrávaný záznam a pokud v určitém čase budete chtít, aby došlo k zobrazení doprovodného snímku, záznam zastavte tlačítkem Pause. Tento čas si poznamenejte.
 • Kliknutím na tlačítko Play opět spustíte sledovaný záznam a můžete pokračovat v zapisování časových stop, které budou tvořit "přepínače" doprovodného obsahu.

Vytvoření synchronizačního souboru

Zaznamenané časy hrají důležitou roli při vytváření vstupního synchro souboru, který později provážete s videem.

 • Spusťte si program poznámkový blok. Vytvoříte si vstupní soubor s počátečními a koncovými časy. Mezi těmito časy se bude zobrazovat konkrétní snímek.

  Syntaxe vstupního soboru je:

  u starttime endtime EventURL


  kde u značí, že se bude jednat o URL událost, starttime nahraďte konkrétním časem, ve kterém se má zobrazit daný snímek, endtime nahraďte také konkrétním časem, který udává čas, ve kterém má být snímek opuštěn.
 • Formát obou časů udávejte ve formátu:

  [[[dny:]hodiny:]minuty:]sekundy[.desetiny]
 • Celý vstupní synchro soubor by mohl vypadat:

  u 00:00:10.0 00:00:59.0 https://www.voxcafe.cz/data/webcast/slide1.html
  u 00:01:00.0 00:02:30.0 https://www.voxcafe.cz/data/webcast/slide2.html
  u 00:02:31.0 00:03:00.0 https://www.voxcafe.cz/data/webcast/slide3.html
 • Vzorový příklad si můžete stáhnout - vstupní synchro soubor.
 • Uložte soubor s koncovkou txt.

Propojení RealMedia souboru se vstupním souborem

K propojení vstupního souboru s RealMedia soubory použijte utilitu, která existuje jak pro operační systém Windows, tak i pro Linux. Utility si můžete stáhnout v příloze. Stažené soubory si rozbalte a překopírujte na libovolné místo Vašeho počítače. Nejdůležitějším souborem je soubor rmevents.exe

 • Spusťte si příkazový řádek. (Nabídka Start -> Spustit -> a do políčka otevřít napište cmd -> OK).
 • Ve spuštěném dosovém okně se přepněte do složky kde máte umístěn program rmevents.exe.

  Např. C:> cd real
 • V dosovém okně napište následujícípříkaz:

  rmevents.exe < vstupní synchro soubor > < vstupní média soubor > < výstupní média soubor >

  kde < vstupní synchro soubor > je soubor TXT, který jste vytvořili v poznámkovém bloku a jsou v něm zapsány sekvence synchornizačních časů, < vstupní média soubor > je zdrojový soubor videa nebo audia ve formátu rm, < výstupní média soubor > je název souboru, do kterého se má uložit synchornizoavný soubor videa nebo audia. Například:

  rmevents c:docsevents.txt c:docslecture1.rm c:docslecture1_syncro.rm
 • Otestujte zesynchronizovaný soubor. Pokud výsledný soubor spustíte v přehrávači RealPlayer, dojde v konkrétních časech k otevření internetového prohlížeče na zadané adrese.

Nyní již není velkým problémem zasadit soubory RealMedia např. do HTML stránky, která bude mít dva rámy. V jednom rámu budou soubory RealMedia a v druhém se budou zobrazovat doprovodné snímky.