Webcasting


Webcasting - skryté možnosti

S webcastingem Vám pomůžeme realizovat online přednášky, prezentace nebo výukové události. Zdánlivě komplikované publikování audiovizuálních materiálů na internetu je spojením webcastingu a redakčního systému VOX.AREA velmi jednoduché. Výsledkem je moderní forma prezentace vašich výrobků a služeb v prostředí internetu.


Jak webcasting funguje?

Webcasting umožňuje poskytovat audiovizuální materiály ve formě online živého vysílání nebo na vyžádání (on-demand).

Události jakými jsou školení, semináře, přednášky atd., kdy posluchač sleduje webcastingový pořad s minimální možností vzájemné komunikace nazýváme synchronní. Komunikace mezi účastníky tohoto webcastingového vysílání lze prostřednictvím komunikačních nástrojů jakými jsou např. chat, diskusní fórum, email apod. Nejedná se o přímou komunikace FACE TO FACE.

Na uvedeného obrázku, je synchronní přenášená událost předávána v reálném čase, libovolnému počtu posluchačů. Blok A je vysílaná událost, B je streamovací a webový server, C jsou posluchači. Bližší technická specifikace systému je uvedena v sekci - technická řešení. Komunikace probíhá pouze nepřímo, i když chat může zajistit diskusi v reálném čase.

Vysílání na vyžádání poskytuje sledování audiovizuálních webcastingových pořadů ze záznamu, tzn. již vytvoření AV materiál je přístupný prostřednictvím internetového prohlížeče kdykoliv a kdekoliv. Uživatel tak sleduje asynchronní webcastingovou událost.

Vysílání živé a na vyžádání spolu souvisí. Vysílání on-demand může být formou archivace živého vysílání. Příkladem je záznam konference nebo semináře, který lze sledovat v reálném čase, ale někteří účastníci se nemohou zúčastnit přímo nebo alespoň v reálném čase prostřednictvím internetu. Díky archivaci mohou později, a to i po skončení živého webcastingového vysílání, shlédnout daný záznam.

Webcasting

Co Vám webcasting přinese?


  • Webcasting je moderní způsob prezentace Vašich výrobků
    nebo služeb.
  • Pomůže Vám zlepšit komunikaci se stávajícími klienty a vlivem pojetí struktury webcastingových materiálů zaujmout široký okruh potencionálních zákazníků.
  • V neposlední řadě vám nasazení webcastingového systému ušetří finanční prostředky ve formě snížení nákladů vlivem kvalitnější prezentace spojené s přímou komunikací.
  • Stanete se nezávislými na místě konání seminářů
    nebo prezentací.

Technické řešení

Technické řešení webcastingového systému nemusí vždy vyžadovat drahé a robustní zařízení. Základem je kvalitní systém pro správu obsahu.

Více informací >>>

Educasting

Rozšířením uvedeného systému o možnost obousměrné interaktivní komunikace nabývá webcasting
dalších rozměrů.

Educasting více >>>

VOX.Stream

Komplexním řešením webcastingu a educastingu je systému, který nabízí nástroje umožňující komfortní správu webcastingových, potažmo educastingových pořadů.

VOX.STREAM více >>>