Vox.Stream

Software pro vysílání


Víte jak řešit problematiku webcastingu ve Vaší firmě, společnosti nebo škole? Představujeme aplikaci, která vám pomůže zakomponovat nebo využít webcasting a educasting v široké škále oborů činností a organizací s různým zaměřením.


Vox.Stream pro webcasting


VOX.STREAM je počítačová aplikace, která zajišťuje vysílání přednášejícího uživatele do prostředí internetu. Tento přenos lze sledovat prostřednictvím internetových stránek.

Aplikace umožňuje vkládat doprovodné materiály, např. ve formátu MS POWER POINT (PPT), které jsou zobrazovány souběžně s audiovizuální složkou vysílání. Tzn. v konkrétním okamžiku vysílání, kdy uživatel přejde z jednoho snímku prezentace na druhý je tato změna zaznamenána a projeví se automaticky u uživatelů sledující vysílání.

Při dispozici publikačního systému VOX.AREA, lze tyto doprovodné materiály libovolně upravovat pro záznam na vyžádání. Formáty rich médií v doprovodné části jsou zcela neomezené a lze je vzájemně kombinovat do hypermediálních celků.

Výhodou této varianty jsou minimální náklady a požadavky na vybavení ze strany příjemců vysílání, protože vše lze realizovat prostřednictvím libovolného internetového prohlížeče. Tato výhoda platí pro vysílání živé i na vyžádání.

voxstream a webcasting

Vox.Stream pro educasting


Rozdíl této varianty oproti předchozí je v tom, že aplikací VOX.STREAM disponují všichni účastníci vysílání. Jsou to jednak přednášející a dále i přijímající uživatelé. Tím je zajištěna komunikace prostřednictvím zvuku i obrazu.

Uživatelé na straně příjmu mohou sledovat přednášejícího v okně přehrávače souběžně s AV přenosem doplněným o doprovodné informace v podobě kombinace RICH médií.

Vysílací modul je doplněn o náhledy připojených uživatelů ze strany příjemců. Přednášející vidí kdo se účastní dané synchronní události.

Souběžně se synchronním educastingovým vysíláním lze využít i variantu pro webcasting. Uživatel bez aplikace VOX.STREAM může sledovat vysílání prostřednictvím internetového prohlížeče, ale nemůže přímo komunikovat obrazem a zvukem.

voxstream a educasting

Kdy není Vox.Stream potřeba?


Pokud se rozhodnete, že budete poskytovat prostřednictvím internetu asynchronní události, které jsou dostupné na vyžádání nemusíte používat aplikaci VOX.STREAM. Synchronizace audiovizuálního záznamu s doporovodnými RICH médii se provádí v prostředí redakčního systému VOX.AREA.