Internetové aplikace

Víc než jen stránky ...


Internetové aplikace představují efektivní nástroj, který lze využít pro komunikaci uvnitř firmy a nebo se zákazníky. Podléhají těm nejpřísnějším pravidlům zpracování, protože nekvalitně navržená aplikace vede k nízké efektivitě. Výsledkem jsou nepřiměřeně vynaložené náklady a problematická údržba.


Webové stránky

Intranety


Intranet je privátní webový portál, který je přístupný pouze pro pracovníky ve společnosti. Intranet umožňí vašim zaměstnanancům prohlížet a sdílet informace týkající se vaší firmy. Vytvoření intranetu může pro vaše zaměstnance přinést jednodušší vyhledávání a přístup k informacím, sdílení zdrojů a snížení nákladů.

Systémy CRM


Systémy CRM jsou kombinací politik, procesů a strategií organizace. Využívají se pro správu kontaktů a sledování jejich interakce s jejich zúčastněnými stranami, včetně zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, investorů, klientů atd. Vyvíjíme tyto systémy přesně na míru, podle specifických požadavků klienta. Mají přesně nástroje, které klient potřebuje.

Systémy CMS


Systém pro správu obsahu je navržen tak, aby zjednodušil zveřejňování informací na webových stránkách. Měl by zajistit pohodlnější správu obsahu bez nutné znalosti programování HTML nebo technické znalosti nahrávání souborů na server. Klíčovým prvkem pro budoucí úspěch webových stránek je zajistit, aby obsah byl aktuální a snadno aktualizovatelný.

Více informací

E-shopy


Vytvoření e-shopu může být dalším důležitým krokem ve vašem podnikání. E-shop poskytuje příležitost k provozování 24/7 a navázání kontaktu s mnohem větším počtem uživatelů. Jak vypadá úspěšný e-shop? Musí být snadno ovladatelný, funkční a uživatelsky příjemný. Naše řešení zajišťuje bezpečnost transakcí, různé možnosti plateb a dodávek, inteligentní filtry pro snadné vyhledávání produktů a mnoho dalších funkcí.

Více informací

Naše zásady úspěšného vývoje

Je to naše práce, aby naši klienti měli život jednodušší. Náš osvědčený proces při realizaci projektů je jasný, jednoduchý a snadno pochopitelný v každém kroku.


1. Analýza

Zjistíme všechny vaše požadavky

2. Návrh

Navrhneme společně řešení a grafickou podobu

3. Vytvoření

Naprogramujeme, co jsme s vámi vymysleli

4. Instalace a oživení

Nainstalujeme a zprovozníme co jsme vytvořili

5. Předání

Předáme Vám kompletní projekt