Použitelnost videa


Autor: PhDr. Milan Novák, Ph.D. Datum: 22.08.2007 Kategorie: Webcasting

Tak jak neustále vzrůstá rychlost připojení k internetu, na internetových stránkách se stále více objevuje používání video klipů. Bohužel mnoho takovýchto videí je původně produkováno pro televizní vysílání a jsou tak nevhodné pro online prostředí.


V roce 1997 byl publikován článek analyzující televizi versus počítače, který je stále aktuální. Televize je médium pro relaxaci, kde uživatel sedí před televizí a čeká, co mu program nabídne. Ve skutečnosti televizní uživatelé jsou nazývány diváky a je u nich zdůrazňován jejich pasivní mód vůči televizi. Na rozdíl od uživatelů, kteří sedí před počítačem a řídí vlastní tok informací prostřednictvím souboru interaktivních voleb. K vůli tomuto základnímu rozdílu mezi možnými pozicemi jednotlivých uživatelů jsou programy určené pro televizní vysílání umístěné na internetu nudné. Není zde žádná možnost uživatelského řízení běhu videa.

Eyetracking - studie webového videa

Při výzkumech, které byly prováděny prostřednictvím metody eyetracking (1), která umožňuje zaznamenávat pohyb očí po monitoru, byly provedeny testy na mnoha rozdílných stránkách. Výsledky ukazují, jak se uživatelé chovají, pokud sledují video, které bylo natočené pro televizi a umístěné na web.

Následující obrázek ukazuje "heatmap" fixaci, kde se oči uživatele zastavily na zpravodajském serveru, který poskytuje video. Červená barva ukazuje nejvíc pozorované oblasti, modrá signalizuje nejméně pozorované oblasti.

Eytracking

Obrázek ukazuje data z 24 sekundového segmentu videa, ve kterém byla kamera ve statické pozici, takže video záběry byly spojitě ukazovány ve stejné obrazovkové lokalitě. Jakým způsobem uživatel sledoval video je uvedeno v ukázkovém video souboru, kde je pohyb očí zobrazován modrým bodem. Tato vzorová ukázka byla vybrána z videa dlouhého 4 minuty a obsahovala další pozice kamery, včetně rozpohybovaného záznamu.

Při bližším pohledu na uvedenou ukázku si všimněte, na jakých částech docházelo k ustálení zraku. Ve 24 sekundovém segmentu video záznamu byl atraktivní obličej komentátora. Tento poznatek není překvapující, již dlouho se ví, že lidská tvář je atraktivní. Očekávaným výsledkem je také ustálení zraku na jméně reportéra a jeho pozice.

Zajímavé je kolik pozornosti diváka bylo odkloněno k jiným částem obrazu, včetně silniční značky. Nejvíc zajímavým, ale je kolik pozornosti je orientováno na objektech vně videa, jako jsou alternativní titulky a ovládací prvky videa. Data prokazatelně ukazují, že pouhé sledování statické mluvící hlavy je nudné a to již po 24 sekundách. Na internetu je 24s příliš dlouhá doba na to, aby udržela pozornost uživatele na jednotvárném objektu (1).

Doporučení pro video na webu

Samostatně umístěná videa na webu bez doplňkových rich médií by měla být kratší, tzn. neměla by přesáhnout více než jednu minutu.

Souvisejícím doporučením je vyhnout se používání videa jestliže jeho obsah neposkytuje dostatečně vyzrálý a mediálně dynamický charakter. Tím se nemíní neustále používání zoomu a prolínaček k vykonstruování pohybu, ale kolikrát je lepší místo videa použití ostatních kombinací fotografií a textu.

Weboví uživatelé jsou roztržití a zobrazování elementů mimo rám záběru vede k jejich rozptylování. To znamená, že pokud je v záběru značka s nápisem, tak se uživatel snaží tento nápis přečíst a přitom mine hlavní obsah zprávy.

Od dob příchodu internetu, bylo vždy poukazováno na znovu používání materiálu na webu. Míní se tím například klasické brožury, které společnosti používaly v tištěné formě a také k tomuto účelu byly vytvořeny. Nyní se je snaží umístit na internet, ale přitom si neuvědomují, že se jedná o jiný druh média se specifickými vlastnostmi. Podobný problém nastal i pro internetové noviny. V současné době, tak jak přicházejí nové technologie a tím i bohatší možnosti umisťovat další média do prostředí internetu se opakuje stejný fenomén. Nelze očekávat, že recyklací klasického videa na webu přijde úspěch a vytvoří pozitivní online uživatelskou odezvu.

Důležité upozornění:

Tento článek není autorským výzkumem. Jedná se o volný překlad, článku viz literatura (1).

Literatura:

  • [1] NIELSEN, Jakob. Talking-Head Video Is Boring Online [online]. 2005 [cit. 2007-08-22]. Dostupný z WWW: http://www.useit.com/alertbox/video.html. ISSN 1548-5552.
  • [2] NIELSEN , Jakob, PERNICE, Kara. Eyetracking Web Usability. [s.l.] : New Riders Press, 2007. 360 s. ISBN 0321498364.