Vývoj webových aplikací pomocí UML III.


Autor: Mgr. Miloš Prokýšek Datum: 08.12.2006 Kategorie: Vývoj aplikací

Získání informací o přesných postupech, které jsou ve firmě zavedeny a nejsou podporovány informačním systémem firmy, je někdy obtížné. Analytické a business modely mohou být nástrojem společné komunikace.


Analytický a Business model

Webové aplikace musí především odrážet postupy, které jsou zavedeny ve firemní praxi. Díky zavedení informačních systémů ve fimě, jsou firemní procesy existencí těchto systémů ovlivněny. Aby poskytovali informační systémy podporu firemní realitě efektivně, je dobré si jednotlivé procesy probíhající ve firmě pojmenovat a ujasnit. K tomu slouží takzvaný Business Process Model (BPM). Analytický model do jisté míry Business model kopíruje a promítá do něj své funkce. Dá se říci, že informační systém (založený na analytickém modelu) realizuje část business proces modelu.

Precesy běžící ve firmě jsou často dokumentovány velice nejasně. Jejich průběh je chápán spíše intuitivně. Nepřesně definované podmínky ale nelze přesně naprogramovat. Pokud se nevytvoří jasná pravidla, dochází často ke dvěma výsledkům:

  • Aplikace jde mimo firemní postupy a prostředky vynaložené na její vývoj jsou investovány zbytečně. Takový informační systém se snaží pracovníci postupně obcházet, až jej přestanou využívat úplně.
  • Aplikace nepodporuje firemní postupy vůbec a stává se jen skladištěm dokladů, které se často nadále předávají v papírové podobě. Takový systém ale není třeba vyvíjet a pokud byly do podobné aplikace investovány prostředky, pak opět zcela zbytěčně. K tomuto účelu by dostačoval společný diskový prostor ve firemní síti či na internetu.

V takových situacích jsou výhodným pomocníkem právě analytické a business modely. Podávají jasnou informaci o postupech při firemních procesech. Součástí analytických modelů jsou i informace o možných vyjímkách a jejich řešeních. Při návrhu webové aplikace je třeba si uvědomit, které procesy budou v systému podporovány a na ty se zaměřit. V žádném informačním systému není podporováno sto procent všech firemních procesů.

Analytický model - Registrace uživatele

Registrace uživatele na na webové stránce se může jevit jako banální záležitost. Aby z registrace uživatele měl vlastník webu maximální možný užitek (a samozřejmě zisk) je možno navázat na tento úkon řadu dalších akcí, které se provádí automaticky nebo v interakci s osobami pracujícími se systémem. Jaké by tedy měly být tyto „další akce"? V následujících odstavcích zkusíme některé možnosti nastínit.

V každém případě se musí uživatel především zaragistrovat. Tato akce ovšem probíhá v několika krocích. V analytickém modelu i v business modelech se nejčastěji používá k vyjádření těchto procesů takzvaný activity diagram. Ten obsahuje pojmenované důležité kroky (activity) a jejich časovou souslednost. Často tyto kroky kopírují některý z USE-CASE (viz předchozí článek).

Dále by mělo dojít k registraci uživatele v některých důležitých automatizovaných systémech. Jako příklad by se dalo uvést zaregistrování uživatele v e-mailoveho systemu (pro zasílání firemních nabídek). A konečně uživateli by měl být přiřazen konkrétní obchodník, který bude nadále s uživatelem v případě potřeby komunikovat. Tento poslední bod je plně závislý na firemní politice (a tedy na business modelu). Jinou možností by bylo, že o uživatele se stará právě volný obchodník až v případě potřeby atd. Jedná se o klasický případ, kdy se business proces model a analytický model ovlivňují.

Jak takový analytický model realizovaný pomocí Diagramu Aktivit (Activity diagram) vypadá, je vidět v obrazové příloze tohoto článku.