Základní pojmy SEO


Autor: PhDr. Milan Novák, Ph.D. Datum: 05.10.2006 Kategorie: Optimalizace stránek

Několik základních pojmů, které budou používány v dalších článcích, které se zabývají optimalizací stránek pro vyhledávače a internetovým marketingem. Vysvětlení dalších pojmů naleznete v našem slovníku.


Katalog

Katalogy poskytují roztřídění internetových stránek do tématických sekcí, které jsou stromově větvené. U nás jsou neznámější: seznam.cz, centrum.cz atd.

Klíčová slova, vyhledávací fráze

Klíčová slova (keywords) a vyhledávací fráze (keyphrasses) jsou pojmy, které se používají v internetových stránkách a jsou důležitým faktorem pro vyhledávače. Může se jednat o jedno slovo, o slovní spojení nebo kombinaci slov.

Odkazové farmy

V SEO představují odkazové farmy velké množstvím odkazů na jedné stránce, přičemž odkazy mezi sebou obvykle nemají žádnou souvislost. Jejich účlem je zvýšit hodnocení stránek u vyhledávačů. Odkazové farmy jsou považované za nečistou (negativní) techniku SEO (black hat SEO).

Page Rank

PageRank je měřitelný parametr, jehož prostřednictvím Google vyjadřuje věrohodnost nebo důležitost stránky. PageRang se přiřazuje každé stránce webu.

Placené umístění

Placená reklama ve vyhledávačích. Může být aplikovaná formou prokliku na reklamu, sponzorovaného odkazy, garancí první strany.

Ranking

Pozice Vaší stránky ve vyhledávačích pro cílená klíčová slova.

Ranking algoritmus

Soubor norem, které vyhledávač užívá k ohodnocení stránky. Na základě tohoto algoritmu jsou stránky řazeny na příslušnou pozici ve vyhledávači v závislosti na specifickém dotazu.

Search engine marketing (SEM)

SEM bývá často zaměňováno za SEO, ale SEM se více soustředí na umístění vašich stránek ve vyhledávačích prostřednictvím placených technik.

Search engine optimization (SEO)

SEO vede k optimalizaci stránek takovým způsobem, aby byly dobře umístěny ve vyhledávačích díky optimalizovanému obsahu, přístupnosti a viditelnosti. SEO se většinou používá pro zlepšení pozice přirozených odkazů ve vyhledávačích, i když některé techniky patří také pod SEM.

Search engine results page (SERP)

Výsledky konkrétního vyhledávání. Uvádí se umístění stránek ve vyhledávači.

Spamming

Metoda SEO, která se pokouší prostřednictvím nejrůznějších triků obejít řadící algoritmus (ranking algorhitmus) vyhledávačů. Využívá mezer algoritmu a ovlivňuje pozici pro cílená slova. Spamming může mít mnoho forem. V závislosti na tom jak chcete využívat SEO ve svůj prospěch, bývají uváděny dvě metody SEO.

  • Negativní SEO: Metody obcházející vyhledávače. Považuje se za lživý a podfukářský. Nemusí vždy vést k pozitivním výsledkům jak by se mohlo nakonec zdát. Uživatel často nenalezne na stránkách to, co hledá.

  • Pozitivní SEO: Optimalizace vašich stránek především pro uživatele. Tím budou atraktivní i pro vyhledávače. Vede k pozitivní zkušenosti uživatelů se stránkami a co je lepší reklama než doporučení spokojeného zákazníka!

Vyhledávací robot

Vyhledávací robot prochází internetové stránky a umisťuje je do indexační databáze vyhledávače. Pro vyhledávací roboty jsou zajímavé optimalizované stránky.

Uvedené pojmy budou dále detailně rozebírány v článcích, které pro Vás připravujeme.