Video formát FLV


13Pro, 2012
Video formát FLV

Autor: PhDr. Milan Novák, Ph.D. Datum: 13.12.2012 Kategorie: Webcasting

V současné době se hromadně dostávají do popředí širokopásmová připojení k internetu. Tím se otevírají nové možnosti v publikování internetových stránek. Internetová prezentace, tak může obsahovat bohaté multimediální prvky. Čím dál tím více lze využívat video nahrávek, které jsou vloženy přímo do internetové stránky.Nastává otázka, jaké video formáty pro publikaci na internetu zvolit a jak se k efektivním formátům videa dopracovat.

Video formáty

Níže uvedená tabulka zobrazuje několik zajímavých video formátů, které lze využít pro publikaci v prostředí internetu. Jejich základním předpokladem je možnost streamování.

Hlavními výhodami streamingu je rozšíření možností a zvýšení dostupnosti například výukových událostí s absorpcí internetového videa, jako technologického základu internetového vysílání. Streaming poskytuje možnost snáze a daleko vnímavěji přistupovat podle vlastní žádosti k multimediálnímu zdroji. Tyto přínosy eliminují dřívější omezení multimédií na internetu, zejména v podobě pomalého načítání a například velikostí uživatelova disku.

Přehrávač Dostupnost Velikost Formát
Adobe Flash Player 97 % 1.31 MB FLV
Windows Media Player 84 % 6.99 MB WMV,AVI,MP4,MPG
QuickTime Player 66 % 32.3 MB MOV,MPG,MP4
Real Player 56% 8.08 MP RM,RAM,AVI,MPG

Jaký video formát tedy zvolit? Každý formát má své, ale velmi výhodným se v poslední době ukazuje Flash Video – FLV. Proč tomu tak je? Disponuje celou řadou vlastností, kterými všechny ostatní formáty předčí.

V první řadě stojí za povšimnutí si rozdílu v dostupnosti, nebo se také může hovořit o instalačním pokrytí přehrávače Adobe Flash Player a ostatních přehrávačů. Výhodu je samotná instalace pluginu Flash přehrávače, která nevyžaduje žádné složité vyplňování formulářů, nikdo po vás nechce email pro dokončení instalace atd. Skutečnou výhodou je potom jeho absolutní volná dostupnost.

Kvalita výstupů jednotlivých videoformátů je vcelku podobná s výjimkou formátu MP4. Přehrávače QuickTime pracují s kodekem H.264, a Flash Player 8 pracuje s kodekem ON2 VP6. Co to znamená? Pokud využíváte jeden z těchto přehrávačů, potom výsledná kvalita výstupu je vcelku stejná. Výhodou je, že v malých souborech dostanete poměrně velmi slušnou kvalitu.

Slabinou Flash přehrávače je podpora pouze jeho nativního formátu FLV. Znamená to, že všechna videa se musí převést do tohoto formátu. Každopádně originální materiál pro použití na internetu by byl stejně příliš veliký.

Software pro převod videa do FLV

Existuje celá řada programů, které dokáží převést různé formáty videa do výsledného FLV. Zde jsou uvedeny následující dva:

  • Adobe Flash VideoEncoder, který je obsažen v rámci programu Adobe Flash. Jedná se o špičkový program jehož možná jedinou nevýhodu je cena.
  • RivaVX FLV Encoder je v základní verzi zadarmo a využívá kompresního balíku FFMPEG. (program ovládaný z příkazového řádku.)

Jestliže disponujete programem Adobe Flash MX 2004 Profesional, musíte provést jeho aktualizaci, aby došlo i k aktualizaci Flash Video Exporteru. Předchozí verze měla méně možností v nastavení a více chyb. Flash Video Exporter se integruje do stávajícího, již nainstalovaného video softwaru a je dostupný přímo odtud, nebo jej lze použít samostatně.

Za povšimnutí stojí i to, že v současné době je mnoho portálů, které FLV formát pro prezentaci videa na internetu dokáží převést přímým uploadováním libovolného zdrojového video souboru. K tomu slouží opět dvě alternativy. První ON2 Flix Engine je podporovaný Flash 8 FLV, ale stojí přibližně 3500$ za rok. Druhou možností je kombinace open-source nástrojů, založených na FFMPEG. Je sice zdarma, ale podporuje pouze nižší verzi Flash7 FLV.

Zdrojový materiál

Špatný zdrojový soubor již předurčuje špatný komprimovaný výstup. Komprimovat se snažte vždy z dobrého zdroje. Z kvality DV se může provést změna z 720x540 na 320x240 dekomprimovaného souboru. Kvůli zmenšení se DV šum stává méně viditelným.

Horší komprimaci, také dává mnoho střihů a pohybů v záběru. Musí se mít na paměti, že komprimace pracuje přibližně tak, že se uloží políčko videa (klíčový snímek) a sledují se pouze změny v některém z následujících snímků. Pokud změna nastane, dojde k uložení políčka a to se opět stává klíčovým snímkem. Jestliže je v záběru střih, všechny pixely dalšího pole musí být uloženy. Pokud je, ale v záběru pouze mluvící hlava, mění se pouze část pixelů a dochází k výrazné kompresi výsledného souboru.

Doporučení pro kompresi FLV

Výsledná velikost souboru je dána především rozměrem výsledného video záznamu. Musí se zvážit zda uživatel přímo ocení, že sice video je v rozměru 640x480, ale začne se přehrávat za čtyřikrát delší dobu než video rozměrech 320x240.

Nastavení dalších parametrů, vychází z následujícího přístupu. Pro video s malým pohybem lze nastavit klíčový snímek každé dvě sekundy (50 snímků), pro video s větším pohybem lze nastavit klíčový snímek každou půlsekundu (10 snímků). Bitrate pro video: 200 - 1000 kbps, opět v závislosti na množství pohybu ve zdrojovém souboru. Pro nižší bitrate se musí provést odzkoušení, zda není obraz příliš degradován. Bitrate pro zvuk lze nastavit 32, 64, nebo 96 kbps v kvalitě mp3. Hodnota 32 pro řeč a 96 pro kvalitní reprodukci hudby. Opět se musí výsledné nastavení zvuku nastavit tak, aby nedocházelo k přílišné degradaci zvukové stopy. Musí se mít na paměti, že byte není bit! Bajt je 8 bitů ...

Přehrávání souborů FLV

Pokud již máte některý z FLV souborů, musíte mít k dispozici přehrávač, který tento formát dokáže přehrát. Windows Media Player, QuicTime nebo Real Player budou tento formát odmítat. Pro přehrání video souboru FLV ve stolním počítači můžete využít excelentní přehrávač VLC Media Player. Při použití kompresního programu RivaVX FLV Encoder, je k dispozici i přehrávač.

Pro publikování FLV videa na internetu lze využít Flash FLV Player. Nebude potřeba, žádný z originálních přehrávačů. Postačí textový editor, pomocí něhož se napíše cesta k FLV souboru v HTML souboru.

Vložení celého přehrávače do html s dynamickým odkazem na FLV soubor umožňuje i systém pro správu obsahu VOX.AREA. Tato možnost je zcela nejjednodušší a nevyžaduje žádné zvláštní znalosti v ovládání html kódování.