Vyžadujte podrobný návrh!


08Pro, 2008
Vyžadujte podrobný návrh!

Autor: Mgr. Miloš Prokýšek Datum: 08.12.2008 Kategorie: Vývoj aplikací

Při zadávání velkých projektů je zvykem vytvářet podrobnou analýzu problémové oblasti. V dnešní době je nejrozšířenějším prostředkem společné komunikace návrh v jazyce UML. V následujících odstavcích se dozvíte, proč je podrobný návrh (například právě v jazyce UML) výhodný i u malých a středních projektů. Zároveň se dozvíte, jak postupovat při vytváření nového softwaru a co byste měli požadovat.


Při zadávání rozsáhlých projektů je dnes již dobrým zvykem začínat spolupráci s dodavatelem softwarového řešení vytvořením podrobné analýzy. V dnešní době je nejrozšířenějším prostředkem společné komunikace návrh v jazyce UML. Proč ale nepřenést východy společného jazyka i do středních a malých projektů? V následujících odstavcích se dozvíte, proč je podrobný návrh (například právě v jazyce UML) výhodný. Zároveň se dozvíte, jak postupovat při vytváření nového softwaru a co byste měli požadovat.

Ujasněte si své požadavky!

V okamžiku, kdy jako zákazníci kontaktujete vývojáře softwaru, často nemáte přesnou představu o všech funkcích budoucího produktu. Co byste měli vědět je, jaké procesy ve vaší firmě má software podporovat a jak tyto procesy ve firmě probíhají (např. jakým způsobem je vytvářena objednávka, co musí obsahovat, kam se kopie objednávky musí přeposlat apod.). Zároveň byste měli mít představu o osobách, které budou se softwarem pracovat (zda podléhá přijetí objednávky schválení vedoucím, kdo má právo objednávku vytvořit apod.). Výrazně tím usnadníte další vývoj vašeho softwaru. Zároveň si ujasníte vaše vlastní postupy, které do této doby mohly být spíše intuitivní.

Analyzujte!

Při vytváření nového projektu (informační systém, webové stránky a další) je nutné najít společnou řeč s programátory. To bývá často kamenem úrazu. Programátoři totiž mluví „marťanštinou“, které normální člověk nemůže rozumět a ani nemusí.
Využijte služby analytika! Analytik je osoba, která s vámi probere požadavky, které kladete na nový software. Při analýze vašich požadavků vám pomůže rozkreslit vaše představy do diagramů, kterým budete rozumět, a zároveň se stanou podkladem pro programátory.
Pro spolupráci s analytikem nemusíte mít žádné znalosti z oblasti programování. Veškeré termíny, se kterými se setkáte při analýze vám budou jasné a známé. Analytik totiž musí pochopit vás a ne vy jeho.

Počítejte!

Nesnažte se při vytváření softwaru vtisknout do jeho první verze všechna svá přání a představy. Podle pravidla „nic není nemožné, vše je jen otázkou ceny a času“ je možno skutečně naprogramovat prakticky vše. Bohužel zde platí přímá úměrnost. Tedy čím více funkcí a omezení klademe na software, tím je jeho výsledná cena vyšší.
Často se při analýze objevují věty typu: „A ještě by to mohlo exportovat všechny informace z této databáze do Excelu“. Taková funkce je jistě realizovatelná, ale otázka je, zda bude vůbec kdy během používání softwaru použita. Ve výsledku pak vyjde cena, kterou nejste ochotni akceptovat. Často je jednodušší zvolit jednodušší variantu a funkce, které jsou potřeba postupně vykrystalizují, stejně jako funkce, které nepoužíváte.

Vyžadujte!

Díky podrobné analýze budete mít již na začátku projektu jasnou představu a jeho finální podobě. Na základě analýzy vám tvůrce softwaru může poměrně přesně vypočítat cenu, kterou bude za hotový software požadovat. Diagramy a další dokumenty , které při analýze vznikly se mohou stát součástí smlouvy, kterou mezi sebou zadavatel a vývojáři uzavírají.

Postupujte!

I když přípravě věnujete sebevíce času, stejně nikdy nedohlédnete všech zádrhelů, které přináší praxe. Smiřte se tedy s tím a nebudete překvapeni. Pokud s touto skutečností budete počítat, ušetříte si řadu nedorozumění.
Pří vytváření nového projektu počítejte s budoucími náklady na jeho úpravu. Jak již bylo řečeno výše, jistě časem zjistíte, že některá funkce v novém softwaru má být upravena do jiné podoby, případně se mohou změnit firemní postupy a podobně.