Preprocessing SCSS


31Bře, 2016
Preprocessing SCSS

Autor: Datum: 31.03.2016 Kategorie: Vývoj aplikací

CSS samo o sobě může být zábava, ale styly jsou čím dál tím větší, složitější a obtížnější udržet. To je místo, kde preprocessor může pomoci. Sass vám umožní používat funkce, které neexistují v CSS jako jsou proměnné, nesting, mixins a dalších šikovných dobroty, které usnadňují psaní CSS.


Proměnné

Proměnné jsou způsobem, jak ukládat informace, které lze znovu použít v celém stylu. Lze uložit barvy, písmo, nebo jakoukoliv CSS hodnotu, kterou chceme znovu použít. Sass pro proměnou používá symbol dolaru  $. Zde je příklad:

  
  $font-stack: Helvetica, sans-serif;
  $primary-color: #333;
  body {
    font: 100% $font-stack;
    color: $primary-color;
  }
  


Když je Sass zpracován, tak za proměnné   $font-stack a $primary-color se v normálním CSS souboru přiřadí odpovídající hodnoty. To může být velmi užitečné při práci s barvami, zejména u elementů v rámci celého webu.

  
  body {
    font: 100% Helvetica, sans-serif;
    color: #333;
  }
  

 

Nesting/Hnízdění

V rámci HTML je jasné, že při stylování pomocí CSS je snaha dodržet jasnou a přehlednou hierarchii elementů a tříd. Při detailním stylování vnořených tříd je jasné, že udržet přehlednost v rámci CSS je poměrně složité.

Sass umožňuje hnízdění selektorů v CSS takovým způsobem, který vychází ze stejné vizuální hierarchie jako má HTML. Pokud by se měla dodržet stejná struktura v CSS jako má stylovaný HTML, jednalo by se o složitou k záležitost.

Zde je příklad některých typických stylů pro navigační element v html stránce:

  
  nav {
    ul {
      margin: 0;
      padding: 0;
      list-style: none;
    }
    li { display: inline-block; }
    a {
      display: block;
      padding: 6px 12px;
      text-decoration: none;
    }
  }
  


Všimněte si, že selektory  ul , Li , a  jsou vnořeny do elementu  nav. To je skvělý způsob, jak uspořádat CSS a tím jej udělat více čitelným. Při vygenerování CSS bude výsledek:

  
  nav ul {
    margin: 0;
    padding: 0;
    list-style: none;
  }
  nav li {
    display: inline-block;
  }
  nav a {
    display: block;
    padding: 6px 12px;
    text-decoration: none;
  }
  

 

Rozdělení

V rámci Sass lze vytvářet dílčí soubory, které obsahují malé fragmenty CSS, které se mohou zahrnout do jiných souborů Sass. To je skvělý způsob, jak využít modularizace v CSS a tím je udržet jednodušší. Dílčím souborem je prostě soubor s názvem Sass s podtržítkem před názvem souboru. Lze jej nazvat podobně jako  _partial.scss. Podtržítko dává vědět Sass, že je soubor pouze částí a že by neměl být generován do souboru CSS. Rozdělení Sass se používá s direktivou  @import.

Import

CSS lze rozdělit do menších, lépe spravovatelný částí. Jedinou nevýhodou je, že při každém použití @import v CSS se vytváří další požadavek HTTP. 

Pro příklad mějme Sass soubory, _reset.scss a base.scss. Budeme chtít přidat soubor  _reset.scss do base.scss.

  // _reset.scss
  html,
  body,
  ul,
  ol {
    margin: 0;
    padding: 0;
  }
  

  
  // base.scss
  @import 'reset';
  body {
    font: 100% Helvetica, sans-serif;
    background-color: #efefef;
  }
  


Všimněte si, že při použití  @import 'reset', v base.scss se  nemusí zahrnout přípona  .scss. Sass je chytrý a udělá to za vás. Při generování CSS bude výsledek:

  
  html, body, ul, ol {
    margin: 0;
    padding: 0;
  }
  body {
    font: 100% Helvetica, sans-serif;
    background-color: #efefef;
  }
  

 

Mixins/Skupiny

V CSS je trochu únavné psát dokola některé věci a to zejména v CSS3. Mixiny umožňují vytvářet skupiny definic CSS, které lze znovu použít v celém webu. Zde je příklad pro border-radius.

  
  @mixin border-radius($radius) {
    -webkit-border-radius: $radius;
    -moz-border-radius: $radius;
    -ms-border-radius: $radius;
    border-radius: $radius;
  }
  .box { 
    @include border-radius(10px); 
  }
  

Chcete-li vytvořit mixin použíjete direktivu  @mixin s přiřazením jména. Náš mixin je pojmenovaný  border-radius. Lze také používat proměnnou $radius v závorkách. Pro aplikaci mixinu, se může použít v CSS  @include s názvem mixinu. Při generování bude vaše CSS vypadat takto:

  
  .box {
    -webkit-border-radius: 10px;
    -moz-border-radius: 10px;
    -ms-border-radius: 10px;
    border-radius: 10px;
  }
  

  

Rozšíření/dědičnost

To je jedna z nejužitečnějších vlastností Sass. Použití @extend umožňuje sdílet sadu vlastností CSS z jednoho selektoru do druhého. To pomáhá udržet Sass velmi přehledným. V příkladu je vytvořena jednoduchá série zpráv.

  
  .message {
    border: 1px solid #ccc;
    padding: 10px;
    color: #333;
  }
  .success {
    @extend .message;
    border-color: green;
  }
  .error {
    @extend .message;
    border-color: red;
  }
  .warning {
    @extend .message;
    border-color: yellow;
  }
  

Uvedený kód umožňuje vzít vlastnosti CSS v .message a aplikovat je na .success , .error , & .warning. Vygenerovaný CSS umožňuje vyhnout se nutnosti psát více názvů tříd na HTML prvky.

  
  .message, .success, .error, .warning {
    border: 1px solid #cccccc;
    padding: 10px;
    color: #333;
  }
  .success {
    border-color: green;
  }
  .error {
    border-color: red;
  }
  .warning {
    border-color: yellow;
  }
  

 

Operátory

Velmi užitečné je v CSS používat matematiku. Sass má několik standardních matematických operátorů jako + , - , * , / a %. V příkladu je uveden jednoduchý matematický výpočet šířky .

  
  .container { width: 100%; }
  article[role="main"] {
    float: left;
    width: 600px / 960px * 100%;
  }
  aside[role="complementary"] {
    float: right;
    width: 300px / 960px * 100%;
  }
  

Byla vytvořena velmi jednoduchá flexibilní mřížka, založená na 960px. Operace v Sass převede bez větších potíží pixely na procenta. Vygenerovaný CSS bude vypadat následovně:

  
  .container {
    width: 100%;
  }
  article[role="main"] {
    float: left;
    width: 62.5%;
  }
  aside[role="complementary"] {
    float: right;
    width: 31.25%;
  }