Fáze výroby stránek


01Led, 2013
Fáze výroby stránek

Autor: PhDr. Milan Novák, Ph.D. Datum: 01.01.2013 Kategorie: Vývoj aplikací

Pokud si přejete vytvořit internetovou prezentaci jakéhokoliv typu, neměli byste nic uspěchat. Přece jenom se jedná o investici, která by se měla také vrátit. Proto vývoj internetové prezentace prochází několika fázemi, které sice představují větší časovou náročnost, ale určitě povedou k efektivnímu vynaložení vašich prostředků. Nahlédněte jak na to.V tomto článku jsou uvedeny základní fáze vývoje webu od získávání prvotních informací (Analysis), návrhu (Design), samotného vytvoření (Develop), implementace až po konečné hodnocení (Evaluation). Uvedené kroky tvoří základ vývojového modelu ADDIE [2], který je sice primárně určen pro návrh vzdělávacích procesů, ale určitě lze nalézt styčné plochy jednotlivých fází pro vývoj a implementaci internetové aplikace.

 

ISD Addie 
Addim

 

Při vývoji a správě webové prezentace nesmí být přehlížena údržba webových stránek. Tento krok tvoří velmi důležitou část. Pokud se bude vycházet z modelu ADDIE, lze údržbu zakomponovat na pozici hodnocení.

Fáze první: shromažďování informací

Prvním krokem při tvorbě úspěšného webu je shromažďování informací. V tomto kroku je zapotřebí vzít v úvahu celou řadu aspektů, které povedou k navržení koncepce webu, jeho vzhledu a vlastního zaměření. Je proto nutné, aby byl zákazník požádán o zodpovězení celé řady otázek, což pomáhá porozumět vaší firmě a potřebám, směřujícím k webovým stránkám [1].

Co je důležité ke zvážení:

 • Účel
  Jaký by měl být účel vašeho webu? Má za úkol poskytovat informace, tvořit podporu vašich služeb nebo se bude jednat o prodej produktů ...?
 • Cíle
  Čeho chcete dosáhnout vytvořením internetových stránek? Jedním z nejčastějších cílů je vydělat peníze, a druhým sdílet informace.
 • Cílová skupina
  Existují skupiny lidí, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů? Je vhodné si vytvořit obraz "ideální" osoby, která by podle Vás měla být hlavním návštěvníkem vašich webových stránek. V úvahu se berou informace jako věk, pohlaví nebo zájmy.  Tyto základní informace pomáhají určit nejlepší způsob provedení stránek.
 • Obsah
  Jaký druh informací bude cílová skupina hledat na vašich stránkách? Jedná se o konkrétní informace, konkrétní produkt nebo službu ...?

Na základě získaných informací z první fáze, lze sestavit plán tvorby webových stránek.

Jedná se především o vytvoření mapy webu - seznam všech hlavních tematických celků, stejně tak i sub-témat (pokud existují). To tvůrci stránek dává návod, jaký obsah, a na kterém místě se bude zobrazovat a má zásadní význam pro rozvoj konzistentní a snadno pochopitelné struktury odkazů. Je to také místo, kde je třeba se rozhodnout, jaké technologie by měli být použity - např. redakční systém.

Fáze druhá: návrh

Pokud je již známa struktura odkazů a jejich rozložení na základě schématu, kterému se říká wireframe, lze přistoupit k návrhu vzhledu jednotlivých částí stránek. Jedním z klíčových faktorů, které se musí brát v této fázi v úvahu je cílová skupina. Stránky zaměřené na mládež, například budou vypadat zcela jinak než stránky určené pro finanční instituce. Určitě jsou k dispozici prvky, které přispívají k posílení identity vaší společnosti na webových stránkách a tím i ovlivňují samotný vzhled stránek. Tím je na mysli logo vaší společnosti nebo barvy.

Jakmile je vytvořený prototyp, měli byste k němu mít přístup jako klient, například formou přihlášení do firemního extranetu. Ideální je umožnit přístup k návrhu v průběhu celé návrhové fáze, a mít tak možnost vyjádřit svou spokojenost či nespokojenost se vzhledem stránek.

Komunikace v této fázi je důležitá zejména proto, aby tvůrce zajistil, že konečná podoba webu bude odpovídat potřebám a vkusu klienta. Spolupráce je založená na vzájemné výměně nápadů, až se dojde k finálnímu návrh webu. Pak může začít vývoj.

Fáze třetí: vývoj

Vývojová fáze je místo, kde dochází k samotné tvorbě stránek. V této fázi se vezmou všechny jednotlivé grafické prvky z vytvořeného prototypu a použijí se k vytvoření skutečné, funkční stránky.

Nejdříve se především vytvoří domovská stránka, po které následuje "korpus" pro vnitřní stránky. Korpus slouží jako šablona pro obsahové stránky webu, neboť obsahuje hlavní navigační strukturu webu. Jakmile bude korpus vytvořen, může dojít ke vkládání a distribuci obsahu pro celý web a v jeho příslušných oblastech.

V této fázi jsou implementovány a zprovozněny také prvky jako interaktivní formuláře, flash animace nebo klientské oblasti pro zobrazení zboží v nákupních košících apod.

Po celou dobu této fáze by měla probíhat konzultace s grafikem a vývojářem nad místy, které se vám zdají problematické, aby mohlo dojít k případným opravám podle připomínek.

Z technického pohledu vytvoření úspěšných webových stránek vyžaduje znalosti pro vývoj front-end webových aplikací. Jedná se o zápis validního  XHTML / CSS kódu, který splňuje současné webové standardy, maximální funkčnost, ale i dostupnosti pro co možná nejširší okruh potencionálních návštěvníků jak je to jen možné.

Fáze čtvrtá: implementace a testování

V tomto bodě by mělo být postaráno o zapracování posledních detailů a testování webových stránek. Testují se zejména prvky, jako je kompletní funkčnost formulářů nebo jiných skriptů. Kompatibilita, při které se sledují rozdíly v zobrazení stránek a správná funkčnost mezi různými internetovými prohlížeči, a to i v posledních verzích.

Dobrý web designer nebo vývojář je ten, kdo se dobře orientuje v současných normách pro navrhování a vývoj webových stránek. Základní technologie, které se v současné době používají, jsou XHTML a CSS (kaskádové styly). V rámci testování, byste se měli ujistit, že veškerý kód psaný pro webové stránky se ověřuje a je validní. Validní kód znamená, že váš web splňuje současné standardy pro vývoj webových aplikací. Je to užitečné například při kontrole kompatibility s různými prohlížeči, jak je uvedeno výše.

Jakmile je vše schváleno, je na čase přenést finální podobu stránek na oficiální server pod vaší doménu. Doména a webový prostor jsou většinou v nabízených službách samotného implementátora. Po přesunutí stránek na server by měla proběhnout ještě poslední kontrola funkčností. Zejména pak kontrola částí internetového obchodu zajišťující platby kartou, odesílání faktur nebo správná registrace uživatelů. To je jen prevence pro ujištění, že všechny soubory byly nahrány správně, a že stránky budou i nadále plně funkční.

Fáze pátá: údržba

Vývoj webových stránek nemusí být nutně u konce. Každý může svým návštěvníků stránek nabídnout nový obsah, nebo výrobky v pravidelných intervalech.  Pravidelná aktualizace obsahu již není tak finančně náročná jako samotný vývoj celého webu.

Pokud dáváte přednost vlastní práci na aktualizaci obsahu stránek, lze k tomu využít systém pro správu obsahu - CMS (Content Management System), který může být implementován nad webové stránky. To je ovšem krok, který by se měl rozhodnout během shromažďování informací, tedy v první fázi.

Webové stránky spravované prostřednictvím CMS dává možnost upravovat si obsah stránek zcela samostatně. Díky přístupu k administrativní oblasti, lze využít on-line textový editor (podobný mini verzi aplikace Microsoft Word) pro úpravu již existujícího obsahu, nebo lze přidat i nové stránky a k nim odpovídající obsah. Možnosti jsou nekonečné a odvíjejí se od kvality použitého CMS!

Je to opravdu jen na vás, jak se cítíte k tomu, abyste plně spravovali své vlastní webové stránky. Někteří lidé dávají přednost plné kontrole nad stránkami a kdykoliv se rozhodnou pro aktualizaci, tak také udělají. Jiní raději dávají ruce pryč od webu úplně, protože mají dost jiných důležitých činností. V ten okamžik je zde místo pro pomoc od implementátorů, protože mohou převzít veškerou údržbu webu.

Je třeba si uvědomit, že v dnešní době by měla údržba webu zahrnovat i SEO (Search Engine Optimization) a SES (Search Engine Submission). Jedná se o optimalizaci webových stránek z pohledu internetových vyhledávačů. Tato část údržby již vyžaduje znalosti o tom, jak správně pracovat s prvky, jako je název, popis stránky a klíčová slova, které pomáhají dostat webové stránky na vyšší pozice ve vyhledávačích.

Existuje mnoho detailů, které se podílejí na optimalizaci webových stránek pro vyhledávače.  Jedná se o velmi důležitý krok, protože i když nyní máte webové stránky, musíte se ujistit, že je lidé mohou najít!

Seznam literatury

[1] OWLBY, Selene M. Web Design [online]. 2008 [cit. 2011-10-07]. 6 Phases of the Web Site Design and Development Process. Dostupné z WWW: http://www.idesignstudios.com/blog/web-design/phases-web-design-development-process/.

[2] Branson, R. K. (principal investigator), Rayner, G. T., (1975). Interservice procedures for instructional systems development: Executive summary and model. Tallahassee, FL: Center for Educational Technology, Florida State University. (National Technical Information Service, 5285 Port Royal Rd., Springfield, VA 22161. Document Nos. AD-A019 486 to AD-A019490)

[3] Clark, D. (1995). Why Instructional System Design? Retrieved April 5, 2010 from http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/sat1.html