Resort Bechyně


Všechny informace na jednom místě.

Otevřít prezentaci

Resort Bechyně je součástí společnosti Panství Bechyně s. .r. o. Poskytuje širokou škálu služeb týkající se ubytování v několika hotelech, provozuje golfové hřiště, vlastní zámek Bechyně na kterém pořádá společenské akce jako jsou svatby, konference, koncerty nebo vernisáže. Tato heterogenní skladba služeb vyžaduje promyšlenou strukturu stránek tak, aby se jednotlivé služby doplňovaly.