Kapex


Být vidět v konkurenci odpadového hospodářství.

Otevřít prezentaci

Společnost KAPEX vytvořila a efektivně provozuje systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni.