Webcasting vs. Educasting


29Kvě, 2007
Webcasting vs. Educasting

Autor: PhDr. Milan Novák, Ph.D. Datum: 29.05.2007 Kategorie: Webcasting

V již dříve publikovaném článku byl webcasting přirovnáván jako internetové vysílání, které umožňuje nejenom pasivní sledování audiovizuálního záznamu, ale poskytuje další interaktivní prvky. Interaktivita je rozhodujícím faktorem při úspěšné implementaci webcastingových systémů do informační struktury firmy.


Možným využitím webcastingu je vzdělávání. Z pozice vzdělávání je webcasting vymezen jako internetové vysílání určené k poskytování vzdělávacího obsahu, který je zkomponován z obrazové a zvukové složky, jako nositeli informací a doručován cílovému uživateli na žádost, prostřednictvím internetu s využitím přenosové technologie nazývané streaming, umožňující efektivní sledování vzdělávacích událostí v online podobě. Tato definice vychází z původního předpokladu, že webcasting je produkce živého vysílání a je základem pro definici webcastingových systémů, které disponují rozšiřujícími možnostmi multikanálové komunikace.

V souvislosti s webcastingovými systémy využívanými ve vzdělávacím procesu také někdy nesou označení „educastingové" systémy. Jsou pro ně charakteristické multimediálně, resp. hypermediální orientované prezentace s četnými komunikačními rysy, jako jsou aplikace zpětné vazby, interaktivní komunikační nástroje typu chat, nebo diskusní fórum.

Přestože obě pojetí internetového vysílání (webcasting, educasting) mají takřka stejné zaměření, tak základní rozdíl je spatřován zejména v možnostech zpětné vazby jednotlivých systémů.

Webcastingové systémy jsou založeny na audiovizuálním přenosu ve směru od lektora k posluchačům. Posluchači mohou prostřednictvím internetového prohlížeče sledovat výukovou událost ve formě audiovizuálního zdělení, doplněného o rich média. Realizace zpětné vazby je uskutečňována v podobě interaktivních komunikačních nástrojů jako např. chat, email, diskusní fórum atd.

Komunikace mezi účastníky ve webcastingovém systému.


Webcasting


Technický systém pro webcasting.


Technický systém Webcasting

  1. AV zařízení
  2. Encoder
  3. Server
  4. Klientský počítač

Komunikace mezi účastníky v educastingovém systému.

Educastingové systémy využívají stejných prvků interaktivní komunikace jako webcastingové systémy, ale základní rozdíl je v tom, že nedochází k audiovizuálnímu přenosu pouze ve směru od lektora k obecenstvu, ale i naopak.


Educasting


Tento nepatrný rozdíl také předurčuje změnu v technickém systému.


Technický systém Educasting

  1. AV zařízení
  2. Encoder
  3. Server
  4. Klientský počítač vybavený AV zařízením a encoderem